สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 06/10/2020 อ่าน: 3,233 ครั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน/อนามัยชุมชน/สุขศึกษา/ส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางสุขศึกษา/จิตวิทยา (มีความสามารถขับรถยนต์ได้)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 14-22 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5460-0078

ประกาศรับสมัคร