สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับสมัครลูกจ้างกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 26/09/2020 อ่าน: 1,336 ครั้งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับสมัครลูกจ้างกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วย

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5471-9454

ประกาศรับสมัคร