สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม

สร้างเมื่อ: 18/08/2020 อ่าน: 3,031 ครั้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่าในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาธุรกิจประกันภัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามโทร 0-5471-6069