สสจ.น่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

สร้างเมื่อ: 05/07/2020 อ่าน: 6,232 ครั้งสสจ.น่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา (สมัครได้ที่โรงพยาบาลท่าวังผา)
2. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา (สมัครได้ที่โรงพยาบาลสันติสุข)
3. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา (สมัครได้ที่โรงพยาบาลเชียงกลาง)
4. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (สมัครได้ที่โรงพยาบาลสองแคว)
5. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (สมัครได้ที่ สสอ.บ่อเกลือ)
6. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา (สมัครได้ที่โรงพยาบาลนาหมื่น)
7. พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา (สมัครได้ที่ สสอ.เวียงสา)
8. พนักงานเปล 1 อัตรา (สมัครได้ที่ โรงพยาบาลภูเพียง)
9. พนักงานบริการ 1 อัตรา (สมัครได้ที่ โรงพยาบาลเวียงสา)
10. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา (สมัครได้ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว)
11. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (สมัครได้ที่ โรงพยาบาลท่าวังผา)
12. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (สมัครได้ที่ โรงพยาบาลแม่จริม)
13. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (สมัครได้ที่ โรงพยาบาลนาน้อย)
14. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (สมัครได้ที่ สสอ.ท่าวังผา)
15. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (สมัครได้ที่ สสอ.เวียงสา)
16. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (สมัครได้ที่ สสอ.ทุ่งช้าง)
17. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (สมัครได้ที่ สสอ.เมืองน่าน)
18. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (สมัครได้ที่ สสอ.นาหมื่น)

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร