สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/04/2020 อ่าน: 806 ครั้ง


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8,690- 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: จบการศึกษาต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จะได้อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท (แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาท) หากจบการศึกษาระดับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า จะได้อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

สถานที่รับสมัคร:ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียด โทร.056614977

ประกาศรับสมัคร