สำนักงาน พมจ.พิจิตร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/04/2020 อ่าน: 1,513 ครั้ง


สำนักงาน พมจ.พิจิตร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และเคยเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และถูกเลิกจ้าง หรือได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

2. นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
-  วุฒิปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาอื่นๆ สามารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และเคยเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และถูกเลิกจ้าง หรือได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร