สำนักงาน พมจ.น่าน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/04/2020 อ่าน: 2,096 ครั้งสำนักงาน พมจ.น่าน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-17 เมษายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- เป็นพนักงานหรือลูกจ้างที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดน่าน หรือที่ถูกเลิกจ้าง หยุดกิจการ ขาดรายได้ เงินเดือน ค่าตอบแทน หรือได้รับผลกระทบทางรายได้ประจำ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
-  วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
-  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

2. นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- เป็นพนักงานหรือลูกจ้างที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดน่าน หรือที่ถูกเลิกจ้าง หยุดกิจการ ขาดรายได้ เงินเดือน ค่าตอบแทน หรือได้รับผลกระทบทางรายได้ประจำ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
-  วุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมสงเคราะห์ กฎหมาย
-  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 14-17 เมษายน 2563 ในวัน เวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร