สสจ.น่าน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

สร้างเมื่อ: 26/02/2020 อ่าน: 1,420 ครั้งสสจ.น่าน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-17 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: แพทย์แผนไทย 1 อัตรา (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว)
อัตราเงินเดือน: 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 9-17 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5460-0068

ประกาศรับสมัคร