ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

สร้างเมื่อ: 11/02/2020 อ่าน: 1,045 ครั้ง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่กจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่กจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา หรือ
4. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี
5 มีอายุตั้งแต่ 25-45 ปี
6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย
7. มีความรู้ ความสามารถในการใช้รถฟาร์มแทรกเตอร์เป็นอย่างดี
8. มีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาฟาร์มแทรกเตอร์ และเครื่องมือการเกษตร
9. สามารถปฏิบัติงานได้ทุกเวลา เมื่อได้รับมอบหมาย

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5661-9936

ประกาศรับสมัคร