อบต.เทพกระษัตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 06/02/2020 อ่าน: 2,796 ครั้ง


อบต.เทพกระษัตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
-จบการศึกษาภาคบังคับ (ถ้ามี)
- มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด (ไม่ต่ำกว่าประเภท 2)
- มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
- มีใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด

พนักงานจ้างทั่วไป
2. คนงานประจำรถขยะ 5 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. คนงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร