อบจ.พิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 25/01/2020 อ่าน: 3,580 ครั้งอบจ.พิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และ
- ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

พนักงานจ้างทั่วไป
2. คนงาน (งานซ่อมถนน/ลาดยาง) 5 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (ชั้น3) ตั้งแต่วันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5661-5243 ต่อ 350

ประกาศรับสมัคร