สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ

สร้างเมื่อ: 14/01/2020 อ่าน: 1,518 ครั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-17 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยประจำศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จังหวัดพิจิตร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12080 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขาวิชาหรือสายงาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 10-17 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5699-0370

ประกาศรับสมัคร