โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 41 อัตรา

สร้างเมื่อ: 11/01/2020 อ่าน: 2,582 ครั้ง


โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 41 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1.พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา ค่าจ้าง 330 บาท/วัน
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

2. พนักงานเปล 3 อัตรา  ค่าจ้าง 330 บาท/วัน
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 34 อัตรา ค่าจ้าง 330 บาท/วัน
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3  (หากผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา  ค่าจ้าง 330 บาท/วัน
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

5. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ค่าจ้าง 400 บาท/วัน
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5391-0617

ประกาศรับสมัคร