สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

สร้างเมื่อ: 01/01/2020 อ่าน: 2,476 ครั้ง


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 11,280-13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร