ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการฯ

สร้างเมื่อ: 25/11/2019 อ่าน: 1,481 ครั้ง


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการฯ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการยกระดับ SMEs สู่สากล 4.0  จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร, วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-5661-3161 หรือ 08-6733-2337 หรือ 06-3683-3998

ประกาศรับสมัคร