อบต.คลองฉนวน รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

สร้างเมื่อ: 15/11/2019 อ่าน: 3,973 ครั้ง


อบต.คลองฉนวน รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,400-11,500 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินเศรษฐศาสตร์
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาดการขายการธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7731-0555

ประกาศรับสมัคร