สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/11/2019 อ่าน: 8,157 ครั้ง


สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1.  บรรณารักษ์ 1 อัตรา  เงินเดือน: 18,000 บาท
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

2. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา  เงินเดือน: 18,000 บาท
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติ เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2562 โทร.0-5421-8666 ต่อ 102

ประกาศรับสมัคร