โรงพยาบาลสทิงพระ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 12/11/2019 อ่าน: 2,561 ครั้ง


โรงพยาบาลสทิงพระ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร:ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7439-7112 ต่อ 1023

ประกาศรับสมัคร