โรงพยาบาลแม่อาย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สร้างเมื่อ: 12/11/2019 อ่าน: 2,105 ครั้ง


โรงพยาบาลแม่อาย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานควบคุมโรค กลุ่มมงานบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลแม่อาย
เงินเดือน 15960 บาท
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เพศชาย
2. มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (โดยนับถึงวันที่ปิดประกาศรับสมัคร)
3. มีสัญชาติไทย
4. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์
5. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
6. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.053 –459036-7 ต่อ 456

ประกาศรับสมัคร