มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่นิติกร

สร้างเมื่อ: 09/11/2019 อ่าน: 2,214 ครั้ง


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่นิติกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:  17,290 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร