กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเเข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/11/2019 อ่าน: 10,273 ครั้ง


กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเเข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) และ
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดสอบให้เฉพาะส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก. พิเศษ) รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร