เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/11/2019 อ่าน: 4,591 ครั้ง


เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ชั้น 4 เทศบาลนครนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 11-19 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร