สสค.ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

สร้างเมื่อ: 01/11/2019 อ่าน: 3,434 ครั้ง


สสค.ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานแรงงาน1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร