เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/10/2019 อ่าน: 6,024 ครั้ง


เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9400-11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง

พนักงานจ้างทั่วไป
1. นักการ  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น 3 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.044-602345

ประกาศรับสมัคร