อบจ.ภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 100 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/10/2019 อ่าน: 23,320 ครั้ง


อบจ.ภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-21 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
2. ผู้ช่วยทรัพยาการบุคคล 2 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
3. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 2 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
4. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
5. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 2 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
6. ผู้ช่วยสถาปนิก 2 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
7. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
8. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
9.  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา เงินเดือน: 11,400 - 13,285 บาท
10. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา เงินเดือน: 11,400 - 13,285 บาท
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เงินเดือน: 11,400 - 13,285 บาท
12. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน: 11,400 - 13,285 บาท
13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา เงินเดือน: 11,400 - 13,285 บาท
14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน: 11,400 - 13,285 บาท
15. บุคคลกรสนับสุนการสอน(ปฏิบัติงานพัสดุ) 3 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
16. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
17. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 13 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
18. พนักงานวิทยุ (ทักษะ) 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
19. พนักงานขับเรือยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
20. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานขับรถยนต์ 13 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
2. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา (รถตรวจการณ์) เงินเดือน 10,000 บาท
3. พนักงานขับเรือยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
4. คนงาน 31 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
5. คนสวน 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
6. บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (ภารโรง) 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 5-21 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7621-0104

ประกาศรับสมัคร