ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/10/2019 อ่าน: 5,692 ครั้ง


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานปรับปรุงสภาพ 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน:
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสูงกว่า
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร