มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 15/10/2019 อ่าน: 2,011 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-25 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านการบัญชีหรือการเงินการธนาคารหรือบริหารธุรกิจ
- มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการเงินหรือการธนาคารหรือการบัญชี
- สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 11-25 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร