โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 40 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/10/2019 อ่าน: 8,140 ครั้ง


โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพ 26 อัตรา
3. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา
4. ช่างกายอุปกรณ์ 1 อัตรา
5. ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 1 อัตรา
6. พนักงานประจำห้องยา 2 อัตรา
7. พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา
8. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) 1 อัตรา
9. พนักงานบริการ (พนักงานทั่วไป เพศชาย) 2 อัตรา
10. พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) 3 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 6 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 15-31 ตุลาคม 2562 ในเวลาราชการ โทร 0-4351-8200 ต่อ 7659,7669

ประกาศรับสมัคร