สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

สร้างเมื่อ: 09/10/2019 อ่าน: 3,330 ครั้ง


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
2 .สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office
4. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร