อบจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 06/10/2019 อ่าน: 5,923 ครั้ง


อบจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-25 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 10-25 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร0-4351-1055 ต่อ 136

ประกาศรับสมัคร