สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

สร้างเมื่อ: 03/10/2019 อ่าน: 2,485 ครั้ง


สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานแรงงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
- มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร