สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 01/10/2019 อ่าน: 3,380 ครั้ง


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,500 บาท + ค่าครองชีพ 1785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านพาณิชยกรรมหรือสาขาบริหารธุรกิจ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

สถานที่รับสมัคร: ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ตั้งแต่วันที่ 1-11 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7641-4212

ประกาศรับสมัคร