โรงพยาบาลขุขันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/09/2019 อ่าน: 3,663 ครั้ง


โรงพยาบาลขุขันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1 พนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
2 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน 3 อัตรา
3 พนักงานประจําห้องทดลอง จํานวน 1 อัตรา
4 พนักงานบริการ จํานวน 2 อัตรา
5 ตําแหน่งพนักงานประจําตึก จํานวน 1 อัตรา
6. นักจิตวิทยา จํานวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร