รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 31/08/2019 อ่าน: 1,519 ครั้ง


โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ด้านการช่วยการพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 5-11 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร