ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 21/08/2019 อ่าน: 1,821 ครั้ง


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,500 บาท + ค่าครองชีพ 1785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบัญชี การเงินและการธนาคาร เลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร