โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สร้างเมื่อ: 01/08/2019 อ่าน: 1,974 ครั้ง


โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 600 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอาชีวอนามัย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาสุขศาสตร์ศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2562(เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร