อบต.อ่าวนาง รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/07/2019 อ่าน: 4,808 ครั้ง


อบต.อ่าวนาง รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-25 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800 บาท
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ (ตามสาขาที่รับสมัคร)
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

2. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800 บาท
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ (ตามสาขาที่รับสมัคร)
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3. ผู้ช่วยสันทนาการ 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์

4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ความสามารถในปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรัยรองจากหน่วยงานอื่น หรือส่วนราชการ
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย ประเภทสอง

พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ)
1. พนักงานเทศกิจ 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานเทศกิจ (เกาะพีพี) 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 15-25 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7563-7146 ต่อ 21

ประกาศรับสมัคร