เรือนจำจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/07/2019 อ่าน: 4,814 ครั้ง


เรือนจำจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
1.  ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) 1 อัตรา  เงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
- เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตรและรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

2. ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) 1 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
-  เป็นเพศหญิง มีร่างกายเข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

สถานที่รับสมัคร  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เรือนจำจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7764-3299 ต่อ 25

ประกาศรับสมัคร