เทศบาลเมืองนราธิวาส รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

สร้างเมื่อ: 23/06/2019 อ่าน: 5,037 ครั้ง


เทศบาลเมืองนราธิวาส รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งจะระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะด้วยการทดลองปฏิบัติ

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร