โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/06/2019 อ่าน: 12,678 ครั้ง


โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
2. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
4. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
5. นักวิชาการศึกษา  1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (วทบ.สาธารณสุขศาสตร์)
6. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (ป.ตรีสาธารณสุขศาสตร์)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร