มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 28/04/2019 อ่าน: 6,102 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18350 บาท (ปริญญาโท)
2. อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 21930 บาท (ปริญญาเอก)
3. อาจารย์ แขนงวิชาการการเงินการธนาคาร 2 อัตรา เงินเดือน 18350-21930 บาท (ปริญญาโท-เอก)
4. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15750 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 1-22 พฤษภาคม 2562ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2160-1252

ประกาศรับสมัคร