สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายฯ

สร้างเมื่อ: 15/04/2019 อ่าน: 2,468 ครั้ง


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: วุฒิปริญญาโท 16,400 บาท หรือ วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาโทหรือปริญญาตรี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ตั้งแต่บัดนี้ถึง19 เมษายน 2562
หรือ สามารถส่งใบสมัคร และหลักฐานในการสมัครได้ที่ e-Mail: panisara.t@nrct.go.th และนำเอกสารตัวจริงมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
กองมาตรฐานการวิจัย อาคาร วช. 2 ชั้น 5
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-1370 ต่อ 603  โทรสาร 0-2940-6501

ประกาศรับสมัคร