โรงเรียนมุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/04/2019 อ่าน: 6,383 ครั้ง


โรงเรียนมุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 เมษายน 2562

รายละเอียด
1. เจ้าหน้าที่ธุรการและผู้ประสานงานโครงการ MEP จำนวน 1 อัตรา  เดือนละ 15,000 บาท (ป.ตรีทางภาษาอังกฤษ)
2. ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโครงการ MEP จำนวน 1 อัตรา  เดือนละ 15,000 บาท
3. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชาวไทยในโครงการ IEP จำนวน 1 อัตรา  เดือนละ 15,000 บาท
4. ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ชาวต่างชาติในโครงการ MEP จำนวน 1 อัตรา  เดือนละ 25,000 - 50,000 บาท
5. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชาวต่างชาติในโครงการ MEP จำนวน 1 อัตรา  เดือนละ 25,000 - 50,000 บาท
6. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชาวต่างชาติในโครงการ IEP จำนวน 2 อัตรา  เดือนละ 20,000 - 50,000 บาท
7. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชาวต่างชาติในโครงการ ECD จำนวน 1 อัตรา  เดือนละ 20,000 - 50,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 6-12 เมษายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-4261-1087 หรือ 08-9569-6482

ประกาศรับสมัคร