กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 52 อัตรา

สร้างเมื่อ: 30/10/2018 อ่าน: 10,016 ครั้ง


กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 12,430 บาท
- วุฒิม.3-ม.6

2. พนักงานห้องทดลอง 1 อัตรา เงินเดือน 12,430 บาท
- วุฒิม.3-ม.6

3. ช่างสรรพาวุธ 27 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท  (กทม/ลพบุรี/สุราษ)
- ปวช./มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

4. ช่างกลโรงงาน 9 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท
- ปวช./มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท
- ปวช./มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

6. ช่างไม้ 1 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท
- ปวช./มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

7. ช่างไฟฟ้า 4 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท  (กทม/ลพบุรี)
- ปวช./มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

8. ช่างเชื่อม 4 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท
- ปวช./มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

9. ช่างโลหะ 2 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท
- ปวช./มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ที่ กองกําลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ)

ประกาศรับสมัคร