(ชัดเจนแล้ว) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดสอบนายสิบตำรวจ 5200 อัตรา

สร้างเมื่อ: 18/10/2018 อ่าน: 33,312 ครั้ง


(ชัดเจนแล้ว) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดสอบนายสิบตำรวจ 5200 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561

รายละเอีนดคร่าวๆ
ตำแหน่งที่รับสมัครได้แก่ นายสิบตำรวจประทวนปราบปราม 5200 อัตรา
แยกเป็น
1. กองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 1000 อัตรา
2. ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 400 อัตรา
3. ตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 300 อัตรา
4. ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 400 อัตรา
5. ตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 400 อัตรา
6. ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 300 อัตรา
7. ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 400 อัตรา
8. ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 300 อัตรา
9. ตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 200 อัตรา
10. ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 500 อัตรา
11. กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน จำนวน 700 อัตรา
12. สำนักงานส่งกำลังบำรุง จำนวน 30 อัตรา
13. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล จำนวน 200 อัตรา
14. กองบัญชาการศึกษา จำนวน 25 อัตรา
15. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 15 อัตรา

รับเฉพาะเพศชาย อายุ 18-27 ปี วุฒิม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า
1. ออกประกาศรับสมัครฯ   25 – 29 ต.ค.61
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทาง http://www.policeadmission.org/   30 ต.ค. – 6 พ.ย.61
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน  19 พ.ย.61
4. สอบข้อเขียน  วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน  4 ธ.ค.61
6. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกาย  7 – 27 ธ.ค.61
7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)  7 ม.ค.62
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง  28 ม.ค.62
9. ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ  1 ก.พ.62

ประกาศคร่าวๆ