กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 90 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/07/2018 อ่าน: 31,236 ครั้ง


กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 90 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน
1. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์) (ป.ตรีทุกสาขา)
2. เจ้าที่ความปลอดภัย 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์)
3.  นักบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์)
4. นักวิชาการช่างศิลป์  1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์)
5. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  (สำนักกษาปณ์)(ป.ตรีทุกสาขา)
6. บรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  (สำนักกษาปณ์)
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท  (สำนักกษาปณ์)
8. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์)
9. วิศวกร ปฏิบัติงานด้านควบคุมการซ่อมบำรุงรักษา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  (สำนักกษาปณ์)
10. วิศวกร ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์)
11. ช่างประณีตศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สำนักกษาปณ์)
12. นายช่างเครื่องกล 6 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สำนักกษาปณ์)
13. นายช่างหล่อ 3 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สำนักกษาปณ์)
14. ช่างฝีมือ 9 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สำนักกษาปณ์)
15. ช่างทั่วไป 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สำนักกษาปณ์)
16. พนักงานแท่นพิมพ์และตัดกระดาษ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  (สำนักกษาปณ์)
17. ช่างทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  (สำนักกษาปณ์)
18. ช่างโลหะ 4 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  (สำนักกษาปณ์)
19. ช่างฝีมือ 18 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  (สำนักกษาปณ์)
20. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1  อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  (สำนักกษาปณ์)
21. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา  เงินเดือน 10,430 บาท  (สำนักกษาปณ์)
22. ช่างทอง 3 อัตรา  เงินเดือน 10,430 บาท  (สำนักกษาปณ์)
23. พนักงานบริการ 1 อัตรา  เงินเดือน 10,430 บาท  (สำนักกษาปณ์)
24. พนักงานนำชม 2 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท  (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
25. พนักงานนำชม 1 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท  (เชียงใหม่)
26. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
27. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน) (ป.ตรีทุกสาขา)
28 เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน 2 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท  (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
29. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท  (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
30. เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท  (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
31. นักวิชาการช่างศิลป์  1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
32. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
33. ช่างศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท  (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
34. พนักงานบริการ 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท  (สงขลา)
35. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท  (เชียงใหม่)
36. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท  (สงขลา)
37. พนักงานการเงินและบัญชี 1  อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท   (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
38. พนักงานขาย 1  อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท   (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
39. พนักงานขาย 1  อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท   (เชียงใหม่)
40. พนักงานบริการ 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท    (สงขลา)
41. พนักงานบริการ 3 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท    (เชียงใหม่)

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร