สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/06/2018 อ่าน: 4,137 ครั้ง


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 2-20 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-20 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (สมัครด้วยตนเอง)

ประกาศรับสมัคร