สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร 455 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/05/2018 อ่าน: 30,806 ครั้ง


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 455 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2561
1.สายสอบสวน 250 อัตรา
ตำแหน่ง รองสารวัตร สอบสวน ติดยศ “ร้อยตำรวจตรี” (ร.ต.ต.)
ปฏิบัติหน้าที่ งานสอบสวน
เพศชายเท่านั้น วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ + เนติบัณฑิตฯ (ต้องมีเนติบัณฑิตด้วย มีเฉพาะนิติศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้)

2.สายนิติกร 35 อัตรา
ตำแหน่ง รองสารวัตร  ติดยศ “ร้อยตำรวจตรี” (ร.ต.ต.)
ปฏิบัติหน้าที่ นิติกร สังกัด สำนักงานกฎหมายและคดี จำนวน 15 อัตรา
ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ในสังกัด คด. และ อฎ. จำนวน 20 อัตรา
เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ + เนติบัณฑิตฯ (ต้องมีเนติบัณฑิตด้วย มีเฉพาะนิติศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้)

3.สายบัญชี 70 อัตรา
ตำแหน่ง รองสารวัตร  ติดยศ “ร้อยตำรวจตรี” (ร.ต.ต.)
ปฎิบัติหน้าที่ ตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 20 อัตรา
ปฎิบัติหน้าที่บัญชี สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 50 อัตรา
เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชีเท่านั้น

ประกาศรับสมัครตำแหน่งที่ 1-3 คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่ <=
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบัญชาการศึกษา โทร. 02 513 9362-69 ต่อ 531 และ 532

4.สายพิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา
ตำแหน่ง รองสารวัตร ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.)
ปฎิบัติหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์ สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
เพศชาย/หญิง ปริญญาตรี วิทยาศาตร์ สาขาเคมี เท่านั้น วท.บ.เคมี (ไม่รวมเคมีสาขาอื่นๆ หรือแขนงอื่น) จำนวน 55 อัตรา
เพศชาย/หญิง ปริญญาตรี วิทยาศาตร์ สาขาฟิสิกส์ ,ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น วท.บ.ฟิสิกส์ (ไม่รวมฟิสิกส์สาขาอื่นๆ หรือแขนงอื่น) จำนวน 31 อัตรา
เพศชาย/หญิง ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ,จุลชีววิทยาประยุกต์ และจุลชีวอุตสาหกรรม เท่านั้น วท.บ.จุลชีว (ไม่รวมจุลชีววิทยาสาขาอื่นๆ หรือแขนงอื่น) จำนวน 14 อัตรา

ประกาศรับสมัครตำแหน่งที่ 4 คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่ <=
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจโทร. 02 205 1060-1063

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1-22 มิถุนายน 2561

ลิงค์สมัคร