เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครผู้ช่วยครู และภารโรง 12 อัตรา

สร้างเมื่อ: 31/08/2017 อ่าน: 4,777 ครั้ง


เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครผู้ช่วยครู และภารโรง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ เงินเดือน: 15,000 บาท
- มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยครู วิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยครู วิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยครู วิชาเอกเคมี 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยครู วิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรีสากล 1 อัตรา
7. ผู้ช่วยครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
8. ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป เงินเดือน: 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
1. ภารโรง 3 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครโทร.0-4261-1227 ต่อ 304

=>ประกาศรับสมัคร<=