โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สร้างเมื่อ: 10/05/2017 อ่าน: 5,755 ครั้ง


โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 8-22 พฤษภาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน: 11,230 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 8-22 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-4261-1285 ต่อ 1252

=> ประกาศรับสมัคร <=